Blank Landscape.jpg

P O Z I V

 

 Pozivam Vas na Redovnu skupštinu Bichon kluba - Zagreb koja će se održati u četvrtak 21.03.2019.

 s početkom u 18.30 sati u prostorijama HKS- a, Ilica 61, Zagreb.

 

 

DNEVNI RED SKUPŠTINE:

 

      1. Otvaranje skupštine -

           uvodna riječ predsjednika

         

      2. Utvrđivanje kvoruma     

         

      3. Izbor zapisničara i ovjerovitelja

     

      4. Prijedlog i prihvaćanje dnevnog reda                  skupštine

     

      5. Podnošenje izvješća za  2018 godinu,                 rasprava o izvješćima i njihovo prihvaćanje:

 

             - Izvješće predsjednika o radu Kluba

 

             - Izvješće v.d.blagajnika

 

             - Izvješće tajnika

 

             - Izvješće Nadzornog odbora

 

             - Izvješće Uzgojne komisije

 

      6. Plan i program rada za 2019. godinu

     

      7.  Donošenje odluke o visini članarine za                 2020. godinu

     

      8.  Razno:

        a) Biranje jednog člana Stegovne komisije

       

        b) Biranje blagajnika 

       

        c)informacija o mogućoj specijalki bichona            u sklopu Caciba Varaždin 2019.

 

Lijepo Vas molim da se odazovete i svojim prisustvom omogućite održavanje naše Redovne godišnje skupštine.

 

             Predsjednik Bichon kluba – Zagreb

Vera Babić