NEWS

NEWS

03/2020

image0.jpeg

Bichon Klub Zagreb če ove godine održati specijalnu izložbu na Split 4 Summer Nights izložbi pasa!

02/2020

OBAVIJEST

Dragi članovi Bichon kluba,

s obzirom da smo ve
ć ušli u mjesec veljaču, podsjećamo Vas na obnavljanje
klupske
članarine za 2020. godinu.

Budu
ći da se članarina HKS-a također podmiruje putem Kluba ovdje Vam
navodimo sve cijene:


Članarina BK do 31.3. – 150 kn / nakon 31.3. – 180 kn

Obiteljska
članarina BK do 31.3. – 75 kn (50 % redovne članarine) / nakon
31.3. –
90 kn

Članarina za HKS do 31.3. – 200 kn / nakon 31.3. – 250 kn

Obiteljska
članarina za HKS – 50 kn

Članarina za strane članove (s OIB-om) plaćena do 31.3. – 35 € / nakon 31.3. – 40 €

Obiteljska
članarina za strane članove (s OIB-om) plaćena do 31.3. – 17,50 €
/ nakon 31.3. – 20 €

Ujedno Vas želimo podsjetiti na promjenu u Statutu Bichon kluba koji je
stupio na snagu 27.6.2016.:

cit.: " ....III.
ČLANSTVO U UDRUZI...

Čl. 11. - Član se briše iz popisa članova bez posebne odluke ukoliko do
01.04. ne plati
članarinu za tekuću godinu...."

Zahvaljujemo svima koji su ve
ć podmirili članarinu, a ostale ovim putem
podsje
ćamo na to da se nakon 31.3. članarina podmiruje u skupljoj tarifi,
ali tako
đer i na to da do podmirenja gube svoja prava i obaveze u Klubu.

 

Molim ujedno da nam odgovorite na primitak i potvrdu dolaska na skupštinu 13.2. zbog organizacije druzenja i malog poklona iznenađenja.

Srda
čno Vaš, BK