O KLUBU

O nama

Klub Ljubitelja Bichona I Srodnih Pasmina osnovan je kao Udruga 28. prosinca 2005.


Već dugo godina postoji želja vlasnika pasa iz skupine Bichona osnovati ovakav klub u svrhu oplemenjivanja svih pasmina bichona i njima srodnih pasmina.


Pomoću kluba vodit će se briga o promoviranju i širenju svih pasmina u Republici Hrvatskoj.
Jedan od najvažnijih ciljeva je borba protiv "šverca" pasa i "farmi" pasa.


Klub će pratiti uzgoj svih pasa, brinut će se o zdravlju, izložbama te će surađivati sa sličnim klubovima diljem Europe.
 

U cilju postizanja gore navedenog, Klub Ljubitelja Bichona I Srodnih Pasmina je 14. rujna 2006. postao članom Hrvatskog Kinološkog Saveza, te od tada djeluje po pravilima HKS-a i FCI-a.


Sastanci kluba održavaju se svakog prvog i trećeg četvrtka u mjesecu od 18,30 do 19,30 sati u prostorijama HKS-a, Ilica 61.
 

Svim LJUBITELJIMA BICHONA I SRODNIH PASMINA želimo dobrodošlicu u naš Klub.

Klupski predstavnici

WhatsApp Image 2018-11-15 at 20.32.34.jp

                                                    PREDSJEDNICA:                                                              

 VERA BABIĆ

            vera.b@hi.t-com.hr

    091/517 6158  

                                                                  

                 

                  DO-PREDSJEDNICA:                                                   DANIJELA KOBE

                                                                                                             velvetstory.kennel@gmail.com

 

                  TAJNICA:                                                                            DANIJELA BALAŠKO

                                                                                                         danijela.balasko@gmail.com

                  BLAGAJNICA:                                                                        VERA BABIĆ

                                                                                                                     vera.b@hi.t-com.hr

UPRAVNI ODBOR:                                             1.Vera Babić

    2.Danijela Kobe

    3.Stipe Skoric

    4.Danijela Balaško

    5.Željka Galić

         NADZORNI ODBOR:                                        1.Dijana Bello

            2.Silvija Matoina

            3.Martina Galić

VOĐE UZGOJA:                                                DANIJELA KOBE 

velvetstory.kennel@gmail.com

             091/4692732

SANJA FERKOVIĆ ŽIVKOVIĆ

 sanja.ferkovic-zivkovic@fer.hr

                095/9022606

Podaci za plaćanje

     ACCOUNT HOLDER:                                  Bichon Klub,HR-10000 Zagreb, Ilica 61                                                                       

                       ŽIRO RAĆUN:                               2402006-1100544489

                 

                        IBAN:                                             HR9624020061100544489                     

               

Plaćanje za strance

                   PRIMATELJ:                                       Bichon Klub,HR-10000 Zagreb, Ilica 61                                                                       

                              IBAN:                                               HR9624020061100544489

                 

                        SWIFT:                                              ESBCHR22                     

               

Članarine bichon kluba za domaćčlanove za 2021

                  ČLANARINA BK PLAĆENA PRIJE 31. OŽUJKA                                     150.00kn

   

                OBITELJSKA BK ČLANARINA* PLAĆENA PRIJE 31. OŽUJKA           75,00kn         

 

                  ČLANARINA BK PLAĆENA NAKON 31. OŽUJKA                                  180,00kn

 

                  OBITELJSKA BK ČLANARINA* PLAĆENA NAKON 31. OŽUJKA        90,00kn

 

                       *Obiteljska BK članarina iznosi 50% standardne članarine

                  ČLANARINA HKS-A PLAĆENA PRIJE 31. OŽUJKA                               200.00kn

                  ČLANARINA HKS-A PLAĆENA NAKON 31. OŽUJKA                            250,00kn

 

                  OBITELJSKA HKS ČLANARINA                                                                      90,00kn

Članarine bichon kluba za strane članove za 2021

ČLANARINA PLAČENA PRIJE  31. OŽUJKA               35,00€

   

              OBITELJSKA ČLANARINA* PLAČENA PRIJE 31. OŽUJKA             17,05€         

ČLANARINA PLAČENA NAKON 31. OŽUJKA                  40,00€

 

      OBITELJSKA ČLANARINA* PLAČENA NAKON 31. OŽUJKA              20,00€

*Obiteljska članarina iznosi 50% normalne članarine

               

ČLANSKA PRIJAVNICA

               

Obzirom da je 25. svibnja 2018. godine na snagu stupila Opća Odredba o Zaštiti Osobnih Podataka (GDPR) moramo zatražiti Vašu pismenu suglasnost za objavljivanje Vaših osobnih podataka